Medido Connected
waarmee Farmaceutische Telezorg door zorginstellingen,
zoals thuiszorg organisaties, aan cliënten kan worden
geleverd.
Medido Connected is een automatische medicijndispenser
Voordelen voor de cliënt
Met een druk op de knop, zorgt dit voor meer zelfredzaamheid.
De dispenser reikt op het juiste moment, de juiste medicatie aan.
Voordelen voor de zorg
in het plannen van zorgmomenten en een reductie van zorgtijd.
Door inzet van Medido Connected ervaren zorgverleners meer vrijheid

Innospense heeft sinds 26 juni 2018 een nieuwe website! 

Nieuws

Innospense heeft sinds 26 juni 2018 een nieuwe website!